Islatıcılar
Betawet SR
Köpük yapmayan, dozajlamaya uygun, üniversal olarak kullanılan ön terbiye, boyama için rapit ıslatıcı, yıkayıcı ve yağ emülgantı.
Kimyasal yapısı sülfone edilmiş alkan ve yağ alkolü etoksilatları karışımıdır.
Anyoniktir.
Unipol USR
Üniversal seri Islatıcı, emülsifiye ve yıkayıcı özellikli konsantre tekstil yardımcı kimyasalıdır.
Kimyasal yapısı sülfone edilmiş alkan ve yağ alkolü etoksilatları karışımıdır.
Noniyonik/Anyonik
Unipol UK
Polyester, poliamid, likralı malların ve bunların mikro elyaf tiplerinden yapılmış iplik, örgü, dokuma malların spesial yıkama ürünüdür.
Kimyasal yapısı poliglikol eter bazlı yağ alkolü etoksilatlarının karışımıdır.
Noniyoniktir.
Yıkayıcılar
Lavonyl BX H/C
APEO’suz, solvent ihtiva etmeyen, ekolojik yapılı ıslatıcı, yıkayıcı, yağ sökücü, emulgant,dispergant özellikli kombine edilmiş madde.
Kimyasal yapısı yağ alkolü etoksilatlarının karışımıdır.
Noniyoniktir.
Texonyl HP New
Bütün elyaf tiplerinde ve karışımlarında, diskontünü ve kontünü makinalarda kullanılan APEO, Solvent, silikonbazlı ve mineral yağ bazlı köpük kesici ihtiva etmeyen, biolojik parçalanabilen yüksek konsentrasyonlu ıslatma, yıkama, yağ giderme, emulsifiye ve dispergiye özellikli madde.
Kimyasal yapısı yağ alkolü etoksilatlarının karışımıdır.
Noniyoniktir.
Texapol FV
Solvent ve APEO içermeyen spesial yün ve karışımları için yıkama maddesidir.
Kimyasal yapısı yağ alkolü etoksilatları karışımıdır.
Noniyoniktir.
Texapol NFA
APEO içermeyen ıslatıcı, yıkayıcı, emulsifiye ve dispergant olarak kullanılan spesial yıkama maddesidir.
Kimyasal yapısı yağ alkolü etoksilatları karışımıdır.
Noniyoniktir.
Texapol UD-30
APEO içermeyen ıslatıcı , yıkayıcı , emulsifiye ve dispergant olarak kullanılan spesial yıkama maddesidir.
Kimyasal yapısı yağ alkolü etoksilatları karışımıdır.
Noniyoniktir.
Texapol UD Conc
APEO içermeyen solventsiz yağ, leke sökücü, ıslatıcı, yıkayıcı, emulgant, dispergant maddedir.
Kimyasal yapısı yağ alkolü etoksilatları karışımıdır.
Noniyoniktir.
Yağ Sökücüler
Texapol MS-70
Örgülü ve dokuma mallardaki elyaf-iplik preparasyon yağlarının, harman yağlarının ve tekstüre mallardaki tekstüre yağlarının uzaklaştırılmasında kullanılan solventsiz ekolojik yıkayıcı yağ sökücü emülgant maddedir.
Kimyasal yapısı yağ alkolü etoksilatları karışımıdır.
Noniyoniktir.
Texapol MS-70 Conc
Örgülü ve dokuma mallardaki elyaf-iplik preparasyon yağlarının, harman yağlarının, likralı mallardaki likra yağlarının ve tekstüre mallardaki tekstüre yağlarının uzaklaştırılmasında kullanılan solventsiz ekolojik yıkayıcı yağ sökücü emülgant maddedir.
Kimyasal yapısı yağ alkolü etoksilatları ve yağ alkolü polietilen glikol eter karışımıdır.
Noniyoniktir.
Texapol MS-70 High Conc
Örgülü ve dokuma mallardaki elyaf-iplik preparasyon yağlarının, harman yağlarının ve tekstüre mallardaki tekstüre yağlarının uzaklaştırılmasında kullanılan solventsiz ekolojik yıkayıcı yağ sökücü emülgant maddedir.
Kimyasal yapısı yağ alkolü etoksilatları karışımıdır.
Noniyoniktir.
Texapol RC 9
Özellikle likra, silikon yağlarının ve diğer yağlı lubrikantların kullanılan, hidrokarbon içermeyen, bio parçalanabilir bir üründür.
Kimyasal yapısı yağ alkolü etoksilatları ve yağ alkolü polietilen glikol eter karışımıdır.
Noniyoniktir.
Hava Çıkarıcı/Islatıcılar
Revopol ENN
Tributilfosfat içermeyen köpük kesici ve ıslatıcı özellikli hava giderici.
Kimyasal yapısı modifiye edilmiş poliglikol eter, sulfonatlar ve silicon bazlı köpük kesicilerin kombinasyonudur.
Anyoniktir.
Unipol UK
Polyester, poliamid, lycralı malların ve bunların mikro elyaf tiplerinden yapılmış iplik, örgü, dokuma mallar için spesial hava giderici, ıslatıcı, yağ emülsifiye edici madde.
Kimyasal yapısı poliglikol eter bazlı yağ alkolü etoksilatlarının spesial karışımıdır.
Noniyoniktir.
Kompleks Bağlayıcı-İyon Tutucular - Sequester Maddeler
Acussol 445 N
Ön terbiye, baskı, boyama, boyama sonrası yıkamada kullanılan sequesteran, kolloid koruyucu, iyon tutucu, dispergiye maddesi.
Kimyasal yapısı akrilik polimer çözeltisidir.
Anyoniktir.
Betaquest ECO Conc
Üniversal olarak kullanılan sequester ve dispersant madde.
Kimyasal yapısı polikarboksilatlar ve polifosfonatların karışımıdır.
Anyoniktir.
Calviron KBS
Yıkayıcı, kolloid koruyucu pamuk ön terbiyede, boyamada ve boya sonrası yıkamada dispergiye, sequesteran madde.
Kimyasal yapısı polifosfonatların karışımıdır.
Anyoniktir.
Calviron SD
Tekstil önterbiye işlemlerinde, boyamada ve boyama sonrası işlemlerde kullanılan sequesteran, dispersant madde.
Kimyasal yapısı polikarboksilatlar ve polifosfonatların karışımıdır.
Anyoniktir.
Demineralize, İyon Tutucu, Stabilizatörler
Pretramin MP
Pamuklu malların ön terbiye işlemlerinde haşıl sökmede, demineralizasyon işlemlerinde peroksit kasarında kullanılan iyon tutucu, sequestrant ve stabilizatör özellikli kompleks ürün.
Kimyasal Yapısı poliamin bazlı organik asitlerin ve tuzların karışımıdır.
Anyoniktir.
Pişirme - Haşıl Sökme - Kasar Kimyasalı
Indotex OD
Pamuklu dokuma kumaşların ve karışımlarının Pad-Steam (Buharlama) ile yapılan önterbiye işlemlerinde (Oksidatif Haşıl Sökme, Pişirme, Kasar) yüksek alkaliye dayanıklı, köpüğü ayarlı, ıslatıcı, hava çıkarıcı, yıkayıcı, emulgant, dispergant, kompleks bağlayıcı, peroksit stabilize edici kombine ürün.
Kimyasal yapısı yağ alkolü etoksilatların, fosfor ihtiva etmeyen polimerlerin ve stabilize edici ürünlerin kombinasyonudur.
Anyoniktir.
Kasar Yardımcıları / Hidrojen Peroksit Stabilizatörleri
Stabilizatör SFA
Peroksit kasar sistemlerinde kullanılan organik bazlı, ekolojik yapılı peroksit stabilizatörü.
Kimyasal yapısı organik polikarbonikasit türevlerinin ve kopolimer tuzların kombinasyonudur.
Anyoniktir.
Stabilizatör EB
Peroksit kasar sistemlerinde kullanılan organik bazlı, ekolojik yapılı peroksit stabilizatörü.
Kimyasal yapısı organik polikarbonikasit türevlerinin ve kopolimer tuzların kombinasyonudur.
Anyoniktir.
Stabilizatör DB
Pamuklu dokuma malların pad-steam prosesinde kullanılan organik peroksit stabilizatörü, iyon tutucu, dispergant madde.
Kimyasal yapısı polikarbonikasitlerin, organik tuzların ve yüzeyaktif tensitlerin sinerjitik karışımıdır.
Anyoniktir.
Kombine Kasar Maddeleri
Betacom KCM
Multifonksiyonel peroksit kasar yardımcısı.
Kimyasal yapısı yüzey aktif kimyasalların, organik ve inorganik maddelerin sinerjitik karışımıdır.
Anyoniktir.
Oxidon CV 100 (Toz)
Viskon ve karışımlı örgü, havlu mallar için kombine edilmiş köpüğü ayarlı kompount yapılı kasar ve yıkama maddesi.
Kimyasal yapısı yüzey aktif kimyasallar ile inorganik tuzların karışımıdır.
Anyoniktir.
Oxidon VB 100 (Toz)
Pamuklu örgü ve havlu mallarda tek bir ürünle kasar işlemi için kombin kasar ve yıkama maddesi.
Kimyasal yapısı yüzey aktif kimyasallar ile inorganik tuzların karışımıdır.
Anyoniktir.