Silikon Yumuşatıcılar
Mikro Silikon Yumuşatıcılar
Hypersoft MIC
Tekstil bitim işlemlerinde permanent tuşe verici yüksek konsantrasyonlu mikro elastomer silikon yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı aminoalkil grupları olan polidimetilsiloksandır. (Suda emülsiyon)
Noniyoniktir.
Hypersoft MIC Conc
Konsantre mikro silikon yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı aminoalkil grupları olan polidimetilsiloksandır. (Suda emülsiyon)
Noniyoniktir.
Hypersoft WMİ
Pamuk,viskon, polyester, naylon, lyocell, keten, yün ve bunların karışımlarından yapılmış örgü, triko ve dokuma kumaşlarda kullanılan mikro silikon yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı aminoalkil grupları olan polidimetilsiloksandır. (Suda emülsiyon)
Noniyoniktir.
Hypersoft WRT
Pamuk, polyester, naylon, lyocell, keten, yün ve bunların karışımlarından yapılan iplik, örgü, triko ve dokuma kumaşlara çok yumuşak ve ipeksi tuşe veren mikro silikon apre maddesi.
Kimyasal yapısı aminoalkil grupları olan polidimetilsiloksandır. (Suda emülsiyon)
Noniyoniktir.
Makro Silikon Yumuşatıcılar
Hypersoft MAC
Tekstil bitim işlemlerinde permanent tuşe verici yüksek konsantrasyonlu makro elastomer silikon emülsiyonu.
Kimyasal yapısı amino dimetil polisiloksandır.
Noniyoniktir.
Hypersoft SMA
Konsantre makro silikon yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı aminoalkil grupları olan polidimetilsiloksandır. (Suda emülsiyon)
Noniyoniktir.
Permasoft SM
Tekstil bitim işlemlerinde permanent tuşe verici yüksek konsantrasyonlu semi mikro elastomer silikon yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı modifiye aminosiloksan semi mikro emülsiyonudur.
Noniyoniktir.
Hidrofil Silikon Yumuşatıcılar
Hydrosoft HSİ
Konsantre hidrofil silikon yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı fonksiyonel grupları olan polidimetilsiloksandır. (Suda emülsiyon)
Noniyoniktir.
Hydrosoft Ultra
Hidrofil silikon yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı aminoalkil ve polieter grupları olan polidimetilsiloksandır.
Noniyonik/Katyoniktir.
Hydrosoft GSD
Hidrofillik ve kayganlık veren apre maddesi.
Kimyasal yapısı amino polieter dimetil siloksandır.
Noniyoniktir.
Silikon Emülsiyonları
Solomin WHT
Silikon elastomerik katyonik yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı silikon ve katyonik yağ asidi aminlerinin kondenzasyon karışımıdır.
Katyoniktir.
Solomin WK-S
Silikon elastomerik katyonik yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı silikon ve katyonik yağ asidi aminlerinin kondenzasyon karışımıdır.
Katyoniktir.
Solomin RBS
Pamuk, viskon, polyester ve bunların karışımlarında çok amaçla kullanılan antistatik yapılı, dikiş kolaylığı sağlayan yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı yağ asidi esterleri ile polisiloksan vaks bileşikleridir.
Noniyonik / zayıf katyoniktir.
Solomin NA-SH
Silikon elastomerik nonyonik yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı aminopolidimetilsiloksan ile yağ asidi kondensasyon karışımıdır.
Noniyoniktir.
Katyonik Yumuşatıcılar
Bestamin WK-100
Çok yönlü fonksiyonel katyonik payet yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı yağ asiti amididir.
Katyoniktir.
Bestamin WK-18
Çok yönlü fonksiyonel katyonik yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı yağ asiti amididir.
Katyoniktir.
Bestamin WK-15
Çok yönlü fonksiyonel katyonik yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı esterquarttır.
Katyoniktir.
Bestamin WK
Çok yönlü fonksiyonel katyonik yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı yağ asiti amididir.
Katyoniktir.
Tegomin ACK
Üniversal kullanımlı antistatik, preparasyon, yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı kuaternize alkil amindir.
Katyoniktir.
Noniyonik Yumuşatıcılar
Betasoft NA-100
Nonyonik payet yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı yağ asiti esterleri ile yağ asiti amidlerinin karışımıdır.
Noniyoniktir.
Betasoft NA-20
Nonyonik yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı yağ asiti esterleri ile yağ asiti amidlerinin karışımıdır.
Noniyoniktir.
Betasoft NA
Nonyonik yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı yağ asiti esterleri ile yağ asiti amidlerinin karışımıdır.
Noniyoniktir.
Polietilen Yumuşatıcılar
Solomin PE-25
İpliğe yumuşaklık ve kayganlık veren polietilen wax karışımı.
Kimyasal yapısı polietilen dispersiyonudur.
Noniyoniktir.
Solomin P 7017
İpliğe yumuşaklık ve kayganlık veren polietilen waxların karışımı.
Kimyasal yapısı polietilen dispersiyonudur.
Noniyoniktir.
Solomin RBS
Pamuk, viskon, polyester ve bunların karışımlarında çok amaçla kullanılan antistatik yapılı, dikiş kolaylığı sağlayan yumuşatıcı.
Kimyasal yapısı yağ asidi esterleri ile polisiloksan vaks bileşikleridir.
Noniyonik / zayıf katyoniktir.
Buruşmazlık Veren Maddeler ve Yardımcıları
Denipret CP
Selüloz, viskon ve karışımlarında, örgü ve dokuma mallarda çekmezlik ve buruşmazlık apre maddesi.
Kimyasal yapısı modifiye edilmiş katalizatör içerikli dimetiloldihidroksietilenüre reçinesidir.
İyonitesi yoktur.
Şardon Yardımcıları
Lubrin TS
Şardon ve zımpara emulsiyon maddesi.
Kimyasal yapısı yağ asitleri kondenzasyonu, tensitler, silikon emülsiyon karışımıdır.
Noniyoniktir.
Köpük Kesiciler
Silikon Bazlı Köpük Kesiciler
Antifoam S-3100
Tekstil terbiye işlemlerinde kullanılan silikonlu köpük kesici.
Kimyasal yapısı polisiloksan türevli emülsiyondur.
Anyoniktir.
Antifoam S-3010
Silikonlu köpük kesici.
Kimyasal yapısı polisiloksan türevli emülsiyondur.
Noniyoniktir.
Dispersiyon Maddeleri
Bemkol T-45
Dokuma ve örgü mallar için sertlik veren dispersiyon maddesi.
Kimyasal yapısı polivinilasetat emülsiyonudur.
Noniyoniktir.
Kenar Kola Maddeleri
Bemkol KL
Örgülü mallarda kenar kıvrılmasını önlemek için kullanılan suda münhal madde.
Kimyasal yapısı polivinilalkol emülsiyondur.
Noniyoniktir.
Bemkol T-35
Örgülü mallarda kenar kıvrılmasını önlemek için kullanılan ön terbiye, boyama ve apreye dayanıklı suda çıkmayan madde.
Kimyasal yapısı polivinilakrilat dispersiyondur.
Noniyoniktir.